İLK İŞİM Gerçek Yaşamdan Öyküler

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

İLK İŞİM Gerçek Yaşamdan Öyküler

Günümüzde başarıyla zehirlenmiş ve sınavlarla tutsak alınmış çocuklar yaşam becerileri ve psikolojik bağışıklık sistemleri gelişmeden gerçek hayatla yüzleşiyor, mutsuz ve başarısız oluyorlar. Bu kitabın amacı yaşam için en gerekli iki özelliğin, yılmazlık ve öz yeterliliğin okullarda öğretilmediğini ve yalnızca sorumluluk alarak geliştirilebileceğini göstermektedir. Aileler çocuklarını refahlarına değil, hayatlarına ortak ederse öğrencilik yıllarında çalışmaya teşvik ederlerse ve onları konfor alanlarının dışına çıkarırlarsa, onların eğitimlerine yaptıkları yatırımdan daha değerli kazanımlar sağlayabilirler.

İnsanların değerlerinin oluşumundaki iki kritik dönemden birincisi 4-8 yaş, ikincisi de 13-17 yaşlardır. Değerler soyut kavramlar olduğu için 4-8 yaş arasında taklit yoluyla, soyutlamayla ergenlik döneminde içselleştirilir. İlk dönemde aile, ikinci dönemde arkadaş grupları etkilidir. İlk dönemde değerler sağlam bir şekilde kazandırılırsa, ergenlik döneminde kısa süreli ve küçük çaplı savrulmalar olsa da, çocuk ailenin sosyal, ahlaki, dini ve politik değerlerini benimser.

Çocuklukta üstlenilen sorumluluklar ve öğrencilik yıllarında yapılan işler, kişilere ömür boyu kullanacakları yaşam becerileri kazandırır.

● Sorumluluk almak
● Kendini, benliğine uygun olan veya olmayan işi tanımak
● Karar vermek ve sonuçlarını görmek
● Konfor alanının dışına çıkarak potansiyelini keşfetmek
● Farklı yaş ve kültürdeki insanlarla ilişki kurmak
● Ekibin parçası olmak, işbirliği ve dayanışma geliştirmek
● Duygularını yönetmek
● Paranın değeri konusunda fikir sahibi olmak

“Zihinsel çelişkilerin can sıkıcı tarafı, çelişkiyi çözene kadar sizi rahat bırakmamasıdır. Bozuk kapı zili gibidir, tamir etmeden rahat ettirmez.” 
Psk. Handan Uşaklıgil
 

Keyifli Okumalar