YETER Kİ ONURSUZ OLMASIN İŞ

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

YETER Kİ ONURSUZ OLMASIN İŞ

İş hayatında konusu her ne olursa olsun üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirenler etik davranışın ilk ve en önemli adımını atıyorlar.İşini iyi yapmak için “Bilmek ve Sevmek” gerekiyor. Keşke iş yaşamın da etikle ilgili karşılaşılan her sorunun çözümün de kullanılabilecek sihirli bir formül olsa malesef yok ve olmayacak da çünkü öznesi İNSAN olan her olay durumsallığa tabi diyor kitabın da Mehpare Şayan Kileci

Peki nedir bu etik ?

Etik: İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.

Etik her şeyden önce istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır.Daha geniş bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunmayacağının bilinmesidir.

İnsan neden etik dışı davranır ?

Kişi ile ilgili etmenler : Kendi çıkarlarını herşeyin üstünde gören ya da başkasının hakkını çiğneyerek maddi veya manevi kazançlar elde etmeye çalışmak,olayları çarpıtma,yalan söyleme,insanları kullanma

Eylemin kendisiyle ilgili etmenler : Yanıltıcı reklam yapmak,mesai saatlerinde özel görüşmeler yapmak

Kitapta çalışanların iş ortamındaki sorunlarını ortaya koyan Kileci 27 vaka örneği ve eklediği uzman görüşleriyle tam bir yol gösterici şeklinde ilerlemiş, kitabın son sayfalarında yöneticilere ve iş arkadaşlarına da birer mektup yazmış yazarın emeklerine sağlık.

” Korkutarak yönetmek,tedavi edilmezse tüm çalışanların ve şirketin sonunu getirebilecek güçte bulaşıcı bir hastalık gibidir…. Gücünüzü KORKUDAN değil BİLGİDEN alın…..”

Keyifli Okumalar

 

Bir cevap yazın