İŞ STRESİ KAYNAKLARI

STRES : Bireyin beklenmedik bir olay ( tehlike- tehdit ) karşısın da verdiği bir refleks ya da tepki.Stres hemen her alanda olduğu gibi iş hayatı içerisinde de önemli bir etkiye sahiptir. İlk olarak Fransız fizyoloğu Claude Bernard tarafından 19.yüzyılın ikinci yarısında ele alınmış ve organizmanın dengesini bozan uyaranlar olarak yorumlanmıştır. Modern yaşam,işyeri koşulları,teknolojik gelişmeler bireyler…
Devamı