ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON

“İnsanları performanslarının doruğuna ulaştırmak için maddi ödüller yerine, açık fikirli olmak ve içtenlik çoğu zaman yeterlidir.” Bob Nelson Güdülenme anlam olarak bir amaca yönelmeyi ifade etmektedir. Kavramın kökeni olan güdü anlamı latincede hareket anlamına gelen “movere” kelimesinin kökünden türetilmiştir. Psikoloji bilimi güdüyü, içten gelen itici kuvvetlerle belli bir hedefe doğru yönelen maksatlı davranışlar olarak ele…
Devamı