NEDEN BU KADAR YETENEKSİZ ERKEK LİDER OLUYOR?

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

NEDEN BU KADAR YETENEKSİZ ERKEK LİDER OLUYOR?

” Lider olan beceriksiz erkeklere minettarım, çünkü eminim bu kitabın bir numaralı satış kaynağı olacaklar.”

Tomas Chamorro-Premuzic

Yetkinlik bir işte ne kadar iyi olduğundur. Güven, bir şeyde ne kadar iyi olduğunu düşünmendir. Yetkinlik bir yetenek, güven bu yeteneğe olan inançtır. Bu tür bir inanç veya özdeğerlendirmeler öğrenilmiş becerilere veya kişilik özelliklerine yöneltilebilir.

Özsaygımız, ne kadar iyi olduğumuzu düşünüyor oluşumuzdan fazlasıyla etkilenir. Görev ne kadar önemliyse kendimizi algılayışımızda o kadar fazla etkilenir.

Liderliğin karanlık tarafında narsizm ve psikopatiden çok daha fazlası vardır çünkü liderlerin liderlik ettikleri insanlara ve kuruluşlara zarar verdiği halde kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olabilirler. Bu liderler her zaman beceriksiz değillerdir ancak özellikle uzun vadede yıkıcıdırlar.

Çeşitli araştırmalar psikopati oranının üst düzey yönetim pozisyonlarında %4 ile %20 arasında bir yerde olduğunu gösterir. En düşük seviyede bile bu oranın %1 olduğu genel nüfustan dört kat daha yüksektir. Aynı şekilde toplam nüfusta narsizm görülme sıklığı sadece %1’dir, ancak yapılan çalışmalar CEO’lar arasında rakamın %5 olduğunu göstermektedir. Her iki özelliğe de erkeklerde kadınlardan daha sık rastlanmaktadır.

Temelde narsizm gösteriş, kendini beğenme ve yetenek sanrıları şeklinde tezahür eden, gerçekçi olmayan bir büyüklük ve üstünlük duygusu içerir. Yine de bu belirgin üstünlük kompleksinin altında yatan, çoğu zaman dengesiz bir ben kavramıdır.

Narsistlerin özgüvenleri yüksektir, ancak kırılgan oldukları için çoğu zaman diğerlerinden onay ve takdir isterler. Narsistler başkalarıyla daha az ilgilenir ve başkalarının ne hissettiğini hissetme yeteneği olan empatiden mahrum olup belli ayrıcalıkları hak etmiş veya akranlarının sahip olduklarından daha yüksek statüye sahiplermiş gibi davranırlar.

Kitap boyunca narsizm, psikopati, kendine aşırı güven gibi liderler için tercih sebebi sayılan özelliklerin birer mental rahatsızlık olduğunu, her halükarda kuruluşlar için zarar verici olduğunu ve liderlerin bu gibi özelliklerdense empati ve özveri gibi niteliklere haiz olması gerektikleri, kadınların lider olabilme yolunda bulunan engellerin bilhassa erkeklerin toksik davranışları üzerinden belirlenen liderlik normları olması çeşitli yönleriyle irdelenmektedir.

Keyifli Okumalar