İŞ STRESİ KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

İŞ STRESİ KAYNAKLARI

STRES : Bireyin beklenmedik bir olay ( tehlike- tehdit ) karşısın da verdiği bir refleks ya da tepki.Stres hemen her alanda olduğu gibi iş hayatı içerisinde de önemli bir etkiye sahiptir.

İlk olarak Fransız fizyoloğu Claude Bernard tarafından 19.yüzyılın ikinci yarısında ele alınmış ve organizmanın dengesini bozan uyaranlar olarak yorumlanmıştır.

Modern yaşam,işyeri koşulları,teknolojik gelişmeler bireyler üzerinde baskıya ve psikolojik gerginliklere yol açabilmektedir.

İş stresi günümüzde iş yaşamının en önemli sorunlarından biri olup,İş Stres Kaynakları örgüt ile ilgili sorunlardan kaynaklanabileceği gibi işin kendisi ve bireysel stres kaynaklarından da oluşabilmektedir.

Örgüt ile ilgili sorunlar : Olumsuz fiziki koşullar,aşırı sorumluluk,ücret adaletsizliği,iletişim sorunları yaşama

İşin kendisi ile ilgili sorunlar : Monoton çalışma düzeni,zaman baskısı,kariyer sorunları,aşırı yada yetersiz iş yükü

Bireysel stres kaynakları : Kişi-iş uyumsuzluğu,istenilmeyen işlerde çalışma ve kişilik yapısı

Artan işsizlik,işyerinde psikolojik şiddet,iş-aile yaşamı dengesi,işini her an kaybedeceği endişesine sahip olma,rekabet en önemli faktörler arasında olup bireylerde depresyona ve tükenmişlik sendromuna kadar ilerleyebilmekte, işyerinde verimsizliğe ve motivasyon düşüklüğüne yol açabilmektedir.

Yoğun iş yaşamın da ayakta kalmaya çalışan herkesin okuması gereken başarılı bir kitap.

Prof.Dr.Aşkın Keser hocama da ayrıca çok teşekkür ediyorum ve stressiz günler diliyorum 🙂

 

Bir cevap yazın