GÜVEN

GÜVEN

943
0
PAYLAŞ

2018 yılı Edelman Güven Barometresine göre bir önceki yıla kıyasla güven konusunda genel ortalama %50’den %47’ye geriledi.Bu oran Türkiye için %43,2018 yılında ise %46 oldu.Kamuya,iş dünyasında faaliyet gösteren kurumlara,medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına güven bütün dünyada giderek azalan bir eğilim gösteriyor.

Güven insan ilişkilerinde bizim dışımızdaki varlıklara karşı hissettiğimiz duyguların toplumsal yansımasıdır.Güvenin psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin arasında sıkışıp kalmış bir sınır kavram olduğuda söylenebilir.Psikoloji özgüven diye adlandırılan kişinin kendine duyduğu güvenle daha çok ilgilenirken,sosyoloji konunun ekonomik boyutlarınıda ele alarak ikinci ve üçüncü şahıslara başka bir deyişle gruplara ve kurumlara duyulan güveni ele alır.

Güvenmeyi öğrenirken karşı tarafla ilgili olarak alınabilecek üç kıstas ” İtibar,eylem ve dış görünüş ”

Güven kitabında yakın çevrede güven,iş yaşamında güven,yabancıya güven,aldatma süreci,güven üçgeni modelini ve güven sapanı modelini detaylıca okuyabilirsiniz. Ayrıca;

TQ (Güven Zekası ) denkleminden bahsedilmiş bu denklemde dört değişken bulunmakta itibar,güvenilirlik,samimiyet ve öz yönelim.  21.yüzyıl yetkinliklerinden birisi olarak anılan öz yönelim terimi. Öz yönelim içinde bir çok beceriyi barındıran bütünleyici bir kavram.Bunlar;

*Yaşam boyu öğrencilik anlayışını benimsemek

*Zamanı etkin kullanmak

*Duygularının farkında olarak iletişim kurmak

*Dışardan gözetime ihtiyaç duymadan öz disiplin sahibi olmak.

Keyifli Okumalar