ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

Geçmiş doğru şekilde anlaşılmadan bugünü anlamak ve dolayısıyla gelecekte nasıl gelişmeler olacağına dair bir çıkarım yapmak mümkün olmayacaktır…

Prof.Dr. Aşkın Keser ve Doç.Dr.Burcu Kümbül Güler tarafından hazırlanan ve lisans öğrencilerine okutulan 398 sayfalık, 11 üniteden oluşan Çalışma Psikolojisi kitabı oldukça bilgi dolu,başarılı bir kitap.

İnsan Kaynakları Departmanların da çalışan tüm arkadaşlarıma yardımcı olacak özellikte olduğunu söyleyebilirim.Ünite başlıklarından ve kısa içeriklerinden paylaşımlarda bulunacağım fakat söylemeliyim ki ünite sonlarında paylaşılan güncel örnekler de gayet başarılı olmuş.

1.Ünite : Çalışma Psikolojisinin Tarihçesi

Çalışma Psikolojisi 1900’lü yılların başında doğmuş olup kurucusu Hugo Münsterberg’dir.1909’da Psikoloji ve Pazar adlı makalesinde rehberlik,personel yönetimi,zihinsel testler,çalışan motivasyonu ve yorgunluğu ele almıştır.1927-1933 yılların da ilk defa işsizlik ve işsizliğin psikolojik etkileri üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

2.Ünite : Çalışma Psikolojisi Biliminin Kapsamı

Çalışma psikolojisi öncelikle mutlu bir çalışan,olumlu bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir.Bunlar sağlandığı taktir de yönetimin istediği gibi performans düzeyi yüksek uyumlu ve verimli bir çalışma sağlanabilecektir.

3.Ünite : Çalışma Kavramı ve Tarihsel Süreçte Anlamı

Sanayi öncesi dönem ( ilkel-köleci-feodal toplum ) sanayi toplumunda çalışma ,sanayi sonrası dönemde çalışma çalışmanın birey için anlamı ve uygarlığın beş çağından ( avcılık ve toplayıcılık çağı-tarım çağı-endüstri çağı-bilgi çalışanı çağı-bilgelik çağı ) bahsedilmiş olup,sanayi toplumunda çalışmayı en iyi anlatan John Steinbeck Gazap Üzümleri kitabı paylaşılmıştır.

4.Ünite : İş ve Meslek Seçimi

İnsanlar için yararlı mal yada hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için girişilen,belli bir eğitimle kazanılan belirli bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü olan meslek ve meslek seçiminde etkili olan psikolojik faktörler ( yetenek-ilgi-kişilik özellikleri ) ayrıca aile,sosyo ekonomik düzey,cinsiyet ve ekonomik getiri ile ilgili anlatımlar mevcuttur.

5.Ünite: İş Arama Davranışı

İş arama ve bulma süreci genellikle sıkıntı,belirsizlik,başarısızlık,hayal kırıklığı,kaygı ve depresyon içerebilen bir süreç olduğu ile ilgili kısımlar anlatılmıştır.

6.Ünite : Motivasyon

Motivasyon kavramı ilk olarak 1880’li yıllarda İngiltere ve ABD’deki psikologların yazılarında kullanılmaya başlanmıştır. İçerik teorileri ile ilgili araştırmalar ve motivasyon araçları olan ücret-primli ücret-yükselme olanakları-eğitim-iletişim-adil biçimde davranılmak-takdir-kararlara katılma konularından bahsedilmiştir.

7.Ünite : İşe Yönelik Tutumlar,İş Tatmini Örgütsel Bağlılık

İş tatmini çalışanın işini yada işle ilgili yaşantısını memnuniyet verici bir durum olarak algılamasıdır.İş tatminini sağlayan temel faktörler olan ücret-işin özelliği-yönetim politikaları-çalışma arkadaşları-kariyer fırsatları konuları ele alınmıştır.

8.Ünite : İş-Özel Yaşam Dengesi

İş yaşamının baskıları ( çalışma saati-vardiyalı çalışma ) gerginliğe bağlı ( rol çatışması-rol belirsizliği ) zamana bağlı ( eşin çalışması-aile yapısı ) konuları ayrıntılı anlatılmıştır.

9.Ünite : İş Stresi

İş stres kaynakları olan örgüt ile ilgili sorunlar,işin kendisi ile ilgili sorunlar ve bireysel stres kaynakları detaylandırılmıştır.

10.Ünite : İşyerinde Mobbing

Mobbing kavramı çalışma hayatına 1980’lerin başında Heinz Leymann aracılığıyla girmiştir.Mobbing davranışları ile ilgili ayrıntılı anlatım mevcuttur.

11.Ünite : İş Sağlığı Psikolojisi

İş psikolojisi, klinik, endüstri ve sosyal psikoloji alanlarının bir sentezidir. Temeli çalışan insan ve onun potansiyelidir. İnsanların birbirinden her bakımdan farklı olduğunu kabul eder. Kişisel farklar esasına dayanarak insanı bir bütün olarak ele alır. Çevresini bilimsel olarak inceler. İnsanı sosyal varlık olarak ele alır sosyal etkenlerle ve onların insan üzerindeki etkileri ile ilgilenir.

Keyifli Okumalar Diliyorum.

 

Bir cevap yazın